09:39 06/06/2008

Xây dựng quy hoạch khai thác kim loại quý tại Việt Nam

Bộ Công Thương đã phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng quý tại Việt Nam đến năm 2015

Ngày 5/6, Bộ Công Thương đã phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025, với tổng vốn đầu tư hơn 12.700 tỷ đồng.

Mục tiêu của quy hoạch là chế biến quặng vàng, đồng, niken tới kim loại chất lượng cao và các chế phẩm của chúng, phục vụ chủ yếu nhu cầu trong nước.

Trong giai đoạn 2008-2015, ngoài các điểm mỏ quặng vàng được khai thác và chế biến quy mô nhỏ ở các địa phương sẽ tập trung đầu tư khai thác, chế biến quy mô công nghiệp 6 mỏ vàng, bao gồm Sa Phìn, Minh Lương (tỉnh Lào Cai); vàng gốc A Vao-A Pey (tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế); Trà Năng (Lâm Đồng); Bồng Miêu và Đắc Sa (Quảng Nam).

Các mỏ này sẽ có công suất khoảng 3,25 tấn/năm; giai đoạn 2016-2025, tuỳ theo khả năng trữ lượng tin cậy được xác định, đầu tư mở rộng tăng công suất lên khoảng 5 tấn/năm.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh khai thác, tuyển và luyện quặng đồng ở 7 mỏ quy mô công nghiệp tại khu vực Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên và Quảng Nam cùng với các mỏ quy mô vừa và nhỏ tại các tỉnh Sơn La và Hoà Bình.

Việt Nam sẽ đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất niken kim loại và các sản phẩm đi kèm tại Sơn La (sau năm 2013), công suất 7.000-10.000 tấn/năm; nghiên cứu và đầu tư Nhà máy sản xuất muối sunphat niken tại Thanh Hoá trên cơ sở tận dụng niken thu hồi từ quặng crôm với công suất 500-1000 tấn/năm vào giai đoạn đến năm 2015.

Ngoài ra, căn cứ vào kết quả thăm dò trữ lượng tin cậy của hai mỏ Kin Chang Hồ và Ô Quy Hồ (Lào Cai), vào giai đoạn 2016-2020, Việt Nam cũng đầu tư một cơ sở chế biến ferro molipden với sản lượng 20-40 tấn/năm, sẽ mở rộng lên 40-80 tấn/năm vào giai đoạn 2021-2025.