16:47 23/11/2007

Xây dựng số 3 bị phạt 50 triệu đồng

H.Vũ

Công ty bị xử phạt hành chính với số tiền là 50 triệu đồng do chào bán chứng khoán không đúng quy định

Ngày 21/11, Chánh Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 50 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Xây dựng số 3.

Theo nội dung quyết định, trong năm 2007, công ty đã thực hiện liên tiếp hai đợt chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng và thực hiện phân phối chứng khoán không đúng với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trong khi thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng, công ty cũng chưa tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật và Điều lệ công ty về thủ tục thông báo phát hành và thời gian đăng ký phát hành, vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.