12:07 24/07/2009

Xây nhà ở xã hội được giảm 50% thuế VAT

Từ Nguyên

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh một số cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển nhà ở xã hội

Nhiều chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội đã được Chính phủ ban hành trong thời gian qua
Nhiều chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội đã được Chính phủ ban hành trong thời gian qua
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh một số cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển nhà ở xã hội.
 
Theo đó, Thủ tướng quyết định giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày 22/7/2009 đến hết ngày 31/12/2009 đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở để cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp  nghề, công nhân làm việc tại các khu công nghiệp thuê và nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với người có thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở.

Đồng thời, Thủ tướng cũng quyết định sẽ miễn thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2009 đối với thu nhập từ hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở để cho các đối tượng trên thuê và nhà để bán, cho thuê mua đối với người có thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở.

Trước đó, vào cuối tháng 4 vừa qua, Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết và một số quyết định của Thủ tướng về cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở công nhân lao động tại khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.