21:23 22/11/2013

Xem xét kỷ luật hai cựu chủ tịch Agribank

Nhật Nam

Ông Đỗ Tất Ngọc và ông Nguyễn Thế Bình có khuyết điểm thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý

<font face="Arial, Verdana" size="2">Ông Đỗ Tất Ngọc (bên trái) và ông Nguyễn Thế Bình.</font>
<font face="Arial, Verdana" size="2">Ông Đỗ Tất Ngọc (bên trái) và ông Nguyễn Thế Bình.</font>
Ngày 22/11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 21 của Ủy ban, diễn ra từ ngày 11 - 20/11, với nhiều nội dung đáng chú ý, nguồn tin từ TTXVN cho biết.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét và kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) thiếu kiểm tra trong lãnh đạo, quản lý, để xảy ra một số vi phạm trong hoạt động tín dụng và bố trí, sắp xếp, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

Các ông Đỗ Tất Ngọc, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Nguyễn Thế Bình, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Agribank có khuyết điểm thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý trong thực hiện nhiệm vụ được giao, gây một số hậu quả.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các ông Đỗ Tất Ngọc và Nguyễn Thế Bình; nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank và các ông Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên và Kiều Trọng Tuyến, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Agribank.

Cũng theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thì Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Lương thực Miền Bắc đã có những khuyết điểm trong công tác quản lý cán bộ, đầu tư và quản lý tài chính, sản xuất kinh doanh.

Ông Trần Bá Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Lương thực Miền Bắc trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đã có những khuyết điểm, sai phạm về xây dựng quy chế và công tác cán bộ, sai phạm trong quản lý đầu tư, quản lý tài chính, sản xuất kinh doanh.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, ông Trần Bá Hoàn và các cá nhân có liên quan.