09:42 13/11/2007

Xi măng Hoàng Mai bán đấu giá cổ phần

M.Kiều

Ngày 30/11/2007, Công ty Xi măng Hoàng Mai sẽ bán đấu giá 17.794.800 cổ phần tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 Ngày 30/11/2007, Công ty Xi măng Hoàng Mai sẽ bán đấu giá 17.794.800 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với giá khởi điểm là 15.000 đồng/cổ phần.

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ ngày 9/11/2007 đến 15h ngày 22/11/2007 tại đại lý đấu giá là các công ty chứng khoán thành viên của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Với mức vốn điều lệ hiện tại là 850 tỷ đồng, Công ty Xi măng Hà Tiên 2 được biết đến trong các lĩnh vực như sản xuất và kinh doanh xi măng, kinh doanh vật liệu xây dựng...