09:46 18/07/2008

Xi măng Sài Sơn được phép chào bán cổ phiếu ra công chúng

N.Anh

Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn được phép chào bán 1.985.800 cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày 14/7/2008, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (SASOCO).

SASOCO có vốn điều lệ 27,742 tỷ đồng. Trụ sở chính đóng tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây. Công ty được phép chào bán ra công chúng 1.985.800 cổ phiếu phổ thông; mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó 1.849.466 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 136.334 cổ phiếu cho người lao động.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán, công ty phải thực hiện đợt chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch của công ty.