16:42 07/05/2007

Xin Thủ tướng lập ngân hàng mới

Minh Đức

Một số địa phương và doanh nghiệp đã có công văn lên Thủ tướng Chính phủ xin thành lập ngân hàng thương mại cổ phần mới

Một số ngân hàng nước ngoài cũng muốn lập ngân hàng con 100% vốn tại Việt Nam - Ảnh: Việt Tuấn.
Một số ngân hàng nước ngoài cũng muốn lập ngân hàng con 100% vốn tại Việt Nam - Ảnh: Việt Tuấn.
Một số địa phương và doanh nghiệp đã có công văn lên Thủ tướng Chính phủ xin thành lập ngân hàng thương mại cổ phần mới.

Văn phòng Chính phủ cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vừa có công văn gửi Thủ tướng xin thành lập ngân hàng thương mại cổ phần mới (công văn số 27/UBND-VP6 ngày 6/4/2007 và công văn số 1837/DKVN-HĐQT ngày 5/4/2007).

Đây là hai trong số khoảng 20 đầu mối có hồ sơ xin thành lập ngân hàng, đang chờ xét duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, vướng mắc chính trong thời gian qua là quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần mới chưa được ban hành.

Về quy chế trên, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước xúc tiến triển khai xây dựng, dự kiến ban hành trong tháng 3/2007. Tuy nhiên, đến thời điểm này quy chế chính thức vẫn chưa công bố.

Còn theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng ngày 3/5 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước phải “căn cứ vào tiêu chí, điều kiện mới được ban hành để xem xét, xử lý cụ thể đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”.