00:01 11/02/2009

XMC trả cổ tức 15% bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 15/4, XMC sẽ thanh toán cổ tức năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phần

Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu XMC - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu XMC - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 24/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức năm 2008 của Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (XMC-HASTC).

Bên cạnh đó, ngày 15/4/2009, XMC sẽ thanh toán cổ tức năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối vối chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai - xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán XMC vào các ngày 23/2, 24/2 và 25/2/2009.