09:05 06/11/2007

“Xu hướng tăng lương là khó tránh khỏi”

Lý Hà

Navigos Group mới đây đã công bố bản Phụ lục khảo sát lương Việt Nam 2007 (Vietnam Salary Survey 2007 Aged Report)

"Tỉ lệ tăng lương bình quân theo như dự đoán sẽ là 12% vào cuối năm 2007".
"Tỉ lệ tăng lương bình quân theo như dự đoán sẽ là 12% vào cuối năm 2007".
Navigos Group mới đây đã công bố bản Phụ lục khảo sát lương Việt Nam 2007 (Vietnam Salary Survey 2007 Aged Report).

Đây được coi là tài liệu bổ sung cho tài liệu khảo sát lương Việt Nam 2007 với các thông tin cập nhật về xu hướng lương trên thị trường, nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam biết các thay đổi và chuyển biến mới nhất có khả năng ảnh hưởng đến tình hình trả lương trên thị trường lao động trong thời gian sắp tới.

Dưới đây là cuộc trao đổi của chúng tôi với bà Winnie Lam, Giám đốc bộ phận tư vấn nhân sự của Navigos Group.

Bản Phụ lục khảo sát lương Việt Nam 2007 được xây dựng trên những cơ sở nào, thưa bà?

Bản Phụ lục được nhóm nghiên cứu của Công ty Navigos Group thực hiện trên tinh thần làm việc hết sức nghiêm túc, xem xét một cách sâu sắc và toàn diện các khía cạnh có khả năng ảnh hưởng đến xu hướng lương trong năm 2007. Dự báo về xu hướng lương tại Việt Nam trong bản Phụ lục này được đưa ra dựa trên việc phân tích các chỉ số kinh tế để thấy được sự tác động trực tiếp và gián tiếp của các yếu tố kinh tế đến những thay đổi về lương ở Việt Nam.

Chúng tôi hy vọng bản Phụ lục khảo sát lương Việt Nam 2007 sẽ giúp các doanh nghiệp có được cái nhìn tổng quát về tình hình lương hiện nay ở Việt Nam trong bối cảnh có những thay đổi của nền kinh tế, từ đó các công ty sẽ có thể đưa ra chiến lược về lương tốt hơn để giữ chân nhân viên của họ.

Theo bà, xu hướng tiền lương trên thị trường Việt Nam sẽ thay đổi như thế nào?

Phụ lục chỉ ra rằng lương sẽ tiếp tục tăng trong thời gian sắp tới là xu hướng khó tránh khỏi và tỉ lệ tăng lương bình quân theo như dự đoán sẽ là 12% vào cuối năm 2007. Ngoài ra, bản Phụ lục cũng đưa ra dự báo về mức tăng lương thấp nhất và cao nhất. Cụ thể mức lương được dự đoán sẽ tăng trong phạm vi từ mức thấp nhất là 8,5% đến mức cao nhất là 15%.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là dự báo về các tỉ lệ tăng lương này được áp dụng trên qui mô toàn bộ thị trường, không phân biệt các thành phần kinh tế khác nhau, do vậy tỉ lệ tăng lương cụ thể sẽ rất khác nhau tuỳ thuộc vào các công ty, các loại hình công việc, các ngành công nghiệp và các thành phần kinh tế khác nhau.

Dự báo tăng lương này chỉ là các thông số có tính chất định hướng. Khi tham khảo bản Phụ lục khảo sát lương Việt Nam 2007, các công ty nên xem xét đến các yếu tố khác như vị trí của công ty trên thị trường, loại hình kinh doanh của công ty cũng như các yếu tố bên ngoài khác mà công ty có thể phải cạnh tranh.