16:21 01/12/2007

Xử lý 4 cá nhân vi phạm công bố thông tin nội bộ

H.Vũ

Bốn cá nhân đã vi phạm quy định giao dịch cổ phiếu mà không công bố thông tin và giao dịch cổ phiếu vượt quá số lượng so với báo cáo

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa có công văn yêu cầu 4 cá nhân phải giải trình về việc đã vi phạm quy định về giao dịch cổ phiếu mà không công bố thông tin và giao dịch cổ phiếu vượt quá số lượng so với báo cáo.

Cụ thể, ông Huỳnh Quốc Hưng là người có liên quan với bà Phạm Tâm Hạnh - kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn đã mua 3.000 cổ phiếu SSI và ông Nguyễn Văn Hiển là người có liên quan với ông Nguyễn Văn Khải - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn đã bán 500 cổ phiếu SSI nhưng không công bố thông tin.

Ông Nguyễn Văn Mạnh - thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương vào ngày 11/6/2007 công bố bán 36.690 cổ phần NSC từ 31/5 - 30/8/2007. Tuy nhiên đến ngày 3/8/2007 ông Nguyễn Văn Mạnh đã bán 63.690 cổ phần NSC vượt 27.000 cổ phiếu NSC so với báo cáo.

Bà Lưu Thị Thanh Điệp là người có liên quan với ông Lưu Tiến Ái - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn vào ngày 22/8/2007 công bố bán 10.000 cổ phần SHC từ 23/8 - 23/11/2007. Tuy nhiên đến ngày 14/11/2007 bà Lưu Thị Thanh Điệp đã bán 11.000 cổ phần SHC vượt 1.000 cổ phần SHC so với báo cáo.