12:34 24/08/2013

Xử lý nợ xấu: Ngân hàng Nhà nước lên kế hoạch hành động

Nhật Nam

Thống đốc ban hành kế hoạch hành động của ngành ngân hàng về xử lý nợ xấu

Theo số liệu cập nhật gần nhất của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ tín dụng tính đến tháng 5/2013 ở mức 4,65%.
Theo số liệu cập nhật gần nhất của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ tín dụng tính đến tháng 5/2013 ở mức 4,65%.
Ngày 23/8/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã ký Quyết định số 1085/QĐ-NHNN, ban hành kế hoạch hành động của ngành ngân hàng về xử lý nợ xấu.

Kế hoạch hành động này nhằm triển khai thực hiện đề án “Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng” và đề án “Thành lập Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Với kế hoạch trên, Ngân hàng Nhà nước đề ra các nội dung công việc cụ thể, giao nhiệm vụ chủ trì triển khai thực hiện từng công việc cho các đơn vị, vụ, cục, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, các khách hàng vay của tổ chức tín dụng và quy định rõ thời gian hoàn thành công việc.

Hiện Quyết định 1085 hay kế hoạch hành động, các quy định và giao việc chi tiết chưa được công bố cụ thể.

Theo số liệu cập nhật gần nhất của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ tín dụng tính đến tháng 5/2013 ở mức 4,65%.

Theo Thông tư số 35 mà Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 11/11/2011, quy định việc công bố và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước, có hiệu lực từ 1/4/2012, tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế sẽ được công bố định kỳ hàng tháng với thời hạn là trong vòng 45 ngày kể từ khi kết thúc tháng báo cáo. Tuy nhiên, hiện đã quá thời hạn nhưng vẫn chưa có thông tin công bố về tỷ lệ nợ xấu đến tháng 6/2013.