13:03 27/01/2008

Xử phạt 4 cổ đông nội bộ do giao dịch không báo cáo

H.Vũ

Ủy ban Chứng khoán xử phạt 4 cá nhân gồm cổ đông nội bộ và người có liên quan của các công ty niêm yết

Ngày 25/1/2008, Chánh thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký các quyết định xử phạt 4 cá nhân gồm cổ đông nội bộ và người có liên quan của các công ty niêm yết do thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty niêm yết mà không báo cáo.

Đó là: ông Huỳnh Thanh Kháng (Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến), ông Nguyễn Tấn Anh (Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú), ông Nguyễn Đông Hải (người có liên quan với bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn), bà Nguyễn Thị Cúc (vợ của ông Hồ Xuân Thiên - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang).

Theo Ủy ban, những người được nêu trên đã có hành vi vi phạm trong việc thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty niêm yết mà không báo cáo theo quy định của pháp luật, vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.