10:39 02/01/2008

Xử phạt 5 đại diện giao dịch

M.Kiều

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn gửi 5 Công ty Chứng khoán về việc xử phạt các đại diện giao dịch của các công ty

Ngày 28/12/2007, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn gửi 5 Công ty Chứng khoán về việc xử phạt các đại diện giao dịch của các công ty này do lỗi huỷ lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ.

Cụ thể: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn cảnh cáo 1 đại diện của Công ty Chứng khoán Dầu Khí, 1 đại diện của Công ty Chứng khoán Phương Đông, 1 đại diện của Công ty Chứng khoán Hoàng Gia, 1 điện của Công ty Chứng khoán Việt Tín.

Riêng 1 đại diện của của Công ty Chứng khoán Bảo Việt sẽ bị đình chỉ trong thời hạn 3 tháng.