20:42 22/01/2013

Xử phạt ba “ông lớn” viễn thông gần 120 triệu đồng

Nha Trang

Cục Viễn thông vừa thông báo phạt ba mạng Viettel, MobiFone và VinaPhone vì vi phạm quy định quản lý thuê bao di động

<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Mạng Viettel bị xử phạt vi phạm hành chính nặng nhất là 70 triệu đồng, MobiFone bị phạt 23,5 triệu đồng và VinaPhone bị phạt 25 triệu đồng.</span>
<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Mạng Viettel bị xử phạt vi phạm hành chính nặng nhất là 70 triệu đồng, MobiFone bị phạt 23,5 triệu đồng và VinaPhone bị phạt 25 triệu đồng.</span>
Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa thông báo phạt ba mạng Viettel, MobiFone, VinaPhone vì vi phạm quy định quản lý thuê bao di động trả trước với số tiền là 118,5 triệu đồng.

Cụ thể, Cục Viễn thông cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý thuê bao di động trả trước, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Bộ Công an tổ chức đối soát số liệu thông tin thuê bao di động trả trước.

Theo đó, Cục đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra đột xuất việc triển khai thực hiện thông tư về quản lý thuê bao trả trước và kết quả xử lý đối soát số liệu thông tin thuê bao tại Tp.HCM.

Kết quả thanh tra tại ba mạng di động lớn nhất cho thấy Viettel, MobiFone và VinaPhone đều có những hành vi vi phạm về quản lý thuê bao di động trả trước. Căn cứ kết quả thanh tra, Cục Viễn thông đã xử phạt vi phạm hành chính 70 triệu đồng với mạng Viettel, 23,5 triệu đồng đối với MobiFone và 25 triệu đồng đối với VinaPhone.

Cục Viễn thông cho biết, các mạng di động trên đã cung cấp dịch vụ viễn thông không đúng quy định về thủ tục đăng ký thông tin thuê bao, chấp nhận giấy tờ không đúng quy định khi tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao; ký hợp đồng ủy quyền tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước với các đại lý chưa đáp ứng đủ các điều kiện tối thiểu về điểm đăng ký thông tin thuê bao theo quy định…

Ngoài ra, qua quá trình kiểm tra còn phát hiện các mạng di động không thực hiện yêu cầu từ chối việc cung cấp dịch vụ đối với chủ thuê bao không đăng ký lại thông tin thuê bao khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu bằng văn bản, vi phạm quy định tại Điều 26 Luật Viễn thông…