08:45 05/01/2008

Xử phạt Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec

H.Vũ

Cotec bị phạt do chào bán chứng khoán sai quy định, phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược nhưng không công bố thông tin

Ngày 4/1/2008, Uỷ ban Chứng khoán đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec với tổng mức phạt là 70 triệu đồng, do đã chào bán chứng khoán sai quy định, phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược nhưng không công bố thông tin.

Cụ thể, căn cứ kết quả giám sát các công ty đại chúng, qua xem xét các văn bản, tài liệu trong hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng của công ty, cho thấy: trong tháng 1, 2 và 6 năm 2007, công ty đã thực hiện hai đợt chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 86,2 tỷ đồng và phân phối chứng khoán không đúng với quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trong tháng 7 và 8 năm 2007, công ty cũng đã phát hành cổ phiếu đợt 3 cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ từ 86,2 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng nhưng không thực hiện công bố thông tin bất thường về kết quả đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 và điểm c khoản 3 Điều 32 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP.