09:38 16/07/2008

Xử phạt hai công ty chào bán cổ phiếu sai luật

Hải Bằng

Chánh thanh tra Ủy ban Chứng khoán đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai công ty chào bán cổ phiếu sai luật

Chánh thanh tra Ủy ban Chứng khoán đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai công ty chào bán cổ phiếu sai luật.

Ngày 15/7/2008, Chánh thanh tra Ủy ban Chứng khoán đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn với mức phạt 30 triệu đồng do trong tháng 3 năm 2007.

Theo đó, Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 36,8 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng và phân phối chứng khoán không đúng quy định của pháp luật, vi phạm khoản 1 Điều 13 và Điều 21 Luật chứng khoán.

Trước đó, ngày 14/7, Chánh thanh tra Ủy ban Chứng khoán đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 30 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau bởi vì trong tháng 5/2007, công ty này đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 67 tỷ đồng và phân phối chứng khoán không đúng quy định, vi phạm quy định tại Luật chứng khoán.