08:55 17/07/2008

Xử phạt hai công ty quản lý quỹ

H.Vũ

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phương Đông và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thành Việt chậm nộp báo cáo tài chính năm

Ngày 16/7, Chánh thanh tra Ủy ban Chứng khoán đã ký quyết định xử phạt cảnh cáo đối với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phương Đông và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thành Việt do chậm nộp báo cáo tài chính năm.

Cụ thể, theo quy định, hai công ty phải có nghĩa vụ nộp báo cáo tài chính năm được kiểm toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Tuy nhiên, hai công ty này đã không nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2007 theo đúng thời hạn quy định.