09:40 27/05/2008

Xử phạt một cổ đông lớn do giao dịch không báo cáo

H.Vũ

Vietnam Investment Limited bị phạt là 20 triệu đồng do vi phạm không công bố thông tin giao dịch bán chứng khoán

Ngày 26/5/2008, Chánh thanh tra Uỷ ban Chứng khoán đã ký Quyết định số 48/QĐ-TT xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức đầu tư Vietnam Investment Limited, mức phạt là 20 triệu đồng.

Theo biên bản xử phạt, từ tháng 1- 3/2008 tổ chức đầu tư Vietnam Investment Limited, cổ đông lớn chiếm 10% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Than Núi Béo (NBC), đã thực hiện giao dịch bán 299.100 cổ phiếu NBC làm thay đổi tỷ lệ nắm giữ từ 10% xuống 4.985% tổng vốn điều lệ của NBC nhưng không báo cáo Uỷ ban chứng khoán, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Hành vi này đã vi phạm quy định tại Điều 29 Luật chứng khoán.

Tuy nhiên, theo Thanh tra, hành vi vi phạm của Vietnam Investment Limited còn có tình tiết tăng nặng do đã nhiều lần không thực hiện báo cáo sự thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá 1% số lượng cổ phiếu NBC đang lưu hành, vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.