09:33 26/12/2008

Xuất khẩu đá quý, kim loại quý tăng mạnh

Quỳnh Anh

Kim ngạch xuất khẩu đá quý và kim loại quý của Việt Nam đã tăng trưởng rất ấn tượng trong năm 2008

Thạch anh tím (amestit), loại đá quý được khai thác nhiều ở Kontum, Việt Nam.
Thạch anh tím (amestit), loại đá quý được khai thác nhiều ở Kontum, Việt Nam.
Kim ngạch xuất khẩu đá quý và kim loại quý của Việt Nam đã tăng trưởng rất ấn tượng trong năm 2008.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tính chung 11 tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm đá quý và kim loại quý của cả nước đạt 742,2 triệu USD, tăng 321,49% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm này trong tháng 11/2008 chỉ đạt xấp xỉ 21 triệu USD, giảm nhẹ 18,1% so với tháng trước và giảm 12,46% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 11/2008, cả nước có tất cả 50 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu sản phẩm đá quý và kim loại quý.

Trong đó, có 16 doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu trên 100 nghìn USD, 7 doanh nghiệp đạt kim ngạch từ 500 nghìn USD trở lên.