16:56 25/04/2009

Xuất khẩu giảm, nhập siêu đã trở lại

Thùy Duyên

4 tháng đầu năm, trị giá xuất khẩu nhiều mặt hàng giảm mạnh. Riêng tháng 4, nhập siêu đã trở lại với khoảng 700 triệu USD

Tháng 4 so với tháng 3, chênh lệch trị giá xuất khẩu chủ yếu xuất phát từ kim ngạch của nhóm hàng đá quý, kim loại quý và sản phẩm (chỉ còn 15 triệu USD trong khi tháng 3 là 1,089 tỷ USD) - Ảnh: Việt Tuấn.
Tháng 4 so với tháng 3, chênh lệch trị giá xuất khẩu chủ yếu xuất phát từ kim ngạch của nhóm hàng đá quý, kim loại quý và sản phẩm (chỉ còn 15 triệu USD trong khi tháng 3 là 1,089 tỷ USD) - Ảnh: Việt Tuấn.
4 tháng đầu năm, trị giá xuất khẩu nhiều mặt hàng giảm mạnh. Riêng tháng 4, nhập siêu đã trở lại với khoảng 700 triệu USD.

Theo số liệu ước tính của Tổng cục Thống kê, trong tháng 4, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của các mặt hàng ước tính chỉ đạt 4,5 tỷ USD, tổng trị giá nhập khẩu ước khoảng 5,2 tỷ USD. Theo đó, sau quý 1 xuất siêu ấn tượng (khoảng 1,65 tỷ USD), nhập siêu đã trở lại với khoảng 700 triệu USD.

Cộng dồn cả 4 tháng đầu năm, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 18,636 tỷ USD, bằng 99,9% so với cùng kỳ năm 2008; tương ứng, nhập khẩu cả 4 tháng ước khoảng 17,835 tỷ USD, bằng 59% cùng kỳ năm 2008. Và tính chung, Việt Nam vẫn xuất siêu khoảng 801 triệu USD trong 4 tháng qua.

Về xuất khẩu, theo các thành phần, khu vực kinh tế trong nước vẫn đạt 126,9% so với cùng kỳ năm 2008, trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chỉ bằng 79,3%; riêng xuất khẩu dầu thô giảm mạnh, chỉ bằng 55,3% so với cùng kỳ 2008.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu một loạt mặt hàng đã sụt giảm mạnh. Các mặt hàng như dầu thô, thủy sản, rau quả, điều, cà phê, than đá, cao su, đồ gỗ, gốm sứ, dầy giép, dây cáp điện… đều giảm so với cùng kỳ năm 2008; trong đó dầu thô giảm tới 44,7%, cao su giảm tới 45,5%, dây cáp điện giảm 43,3%, gốm sứ giảm 22,8%...

Ngược lại, một số mặt hàng có kim ngạch tăng so với cùng kỳ năm 2008, trong đó đột biến vẫn là mặt hàng đá quý, kim loại quý và sản phẩm (tăng hơn 4.000%), dệt may tăng nhẹ 1,8%, gạo tăng 43,9%, sắn và các sản phẩm của sắn tăng 155,8%, chè tăng 14,8%, hạt tiêu tăng 1,9%...

So với tháng 3, tổng trị giá xuất khẩu tháng 4 giảm khoảng 812 triệu USD; trị giá xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực giảm như dầu thô, cà phê, cao su, nhưng nhiều mặt hàng đã tăng nhẹ trở lại hoặc không có thay đổi lớn. Giữa hai tháng này, chênh lệch chung chủ yếu xuất phát từ kim ngạch của nhóm hàng đá quý, kim loại quý và sản phẩm, khi trị giá xuất khẩu tháng 4 chỉ còn 15 triệu USD, trong khi tháng 3 là 1,089 tỷ USD.