09:29 02/03/2009

Xuất khẩu hơn 1 triệu tấn gạo trong 2 tháng

Vũ Trọng

Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 2/2009 đã đạt 750.000 tấn, với kim ngạch đạt 350 triệu USD

Năm 2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt ra chỉ tiêu xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo.
Năm 2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt ra chỉ tiêu xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo.
Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 2/2009 đã đạt 750.000 tấn, với kim ngạch đạt 350 triệu USD.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với kết quả trên, khối lượng gạo xuất khẩu hai tháng đầu năm đã đạt 1,054 triệu tấn với giá trị kim ngạch 479 triệu USD - gấp 2,29 lần về khối lượng và 2,51 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2008.

Trong khi nhiều mặt hàng nông sản khác có xu hướng giảm về giá trị xuất khẩu, riêng mặt hàng gạo lại có mức tăng trưởng cao, giá xuất khẩu tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước.

Giá gạo xuất khẩu của nước ta liên tục được giá, nếu như trong tháng 1 và những ngày đầu tháng 2, giá gạo xuất khẩu bình quân khoảng 401 - 410 USD/tấn thì hiện tại, giá gạo đăng ký hợp đồng xuất khẩu đã tăng lên mức 430 - 460 USD/tấn, tùy từng loại gạo.

Năm 2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt ra chỉ tiêu xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo.