08:27 13/01/2010

Xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc giảm 60%

Vũ Quỳnh

Việt Nam vẫn dẫn đầu về số lượng lao động nhập cảnh Hàn Quốc trong số 15 quốc gia tham gia chương trình EPS

Lao động sang Hàn Quốc làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Quỳnh Lam.
Lao động sang Hàn Quốc làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Quỳnh Lam.
Theo báo cáo của Trung tâm lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2009 số lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc giảm hơn 60% so với năm 2008.

Cụ thể, năm 2008 cả nước có 12.398 lao động sang Hàn Quốc làm việc thì năm 2009 con số chỉ dừng lại ở 4.837 người. Trong đó, chủ yếu là lao động ngành sản xuất chế tạo với 68%, ngành xây dựng chiếm 17%, ngành nông nghiệp chiếm 12%, còn lại là ngành thuỷ sản.

Ông Vũ Minh Xuyên, Phó giám đốc Trung tâm lao động ngoài nước cho biết, sở dĩ  có sự sụt giảm là do ảnh hưởng khách quan từ khó khăn chung của công tác xuất khẩu lao động năm 2009 mà khủng hoảng kinh tế mang lại. Thực tế, chủ sử dụng nước sở tại rất "chuộng" lao động Việt Nam. Bằng chứng là Việt Nam vẫn dẫn đầu về số lượng lao động nhập cảnh Hàn Quốc trong số 15 quốc gia tham gia chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài làm việc ở Hàn Quốc (EPS).

Ngoài ra, năm 2009, Việt Nam cũng là nước được thí điểm đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc trong ngành đóng tàu. Kết quả có 48 thợ hàn đã được các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp nhận, đã xuất cảnh sang làm việc tại Hàn Quốc trong tháng 7/2009.