20:16 03/03/2007

Xuất khẩu thủy sản tăng mạnh

Hàn Ngọc

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm đã tăng 41,94% so với cùng kỳ, ước đạt 450 triệu USD

Nhiều doanh nghiệp phải đồng loạt tăng công suất hoạt động - Ảnh: Việt Tuấn
Nhiều doanh nghiệp phải đồng loạt tăng công suất hoạt động - Ảnh: Việt Tuấn

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm đã tăng 41,94% so với cùng kỳ, ước đạt 450 triệu USD.

Theo báo cáo mới đây nhất của Bộ Thủy sản, , hoạt động chế biến và xuất khẩu cá da trơn trong tháng 2 rất sôi động, nhiều doanh nghiệp phải đồng loạt tăng công suất hoạt động để sản xuất và giao hàng theo hợp đồng đã ký.

Hiện tại, giá cá tra, basa được các nhà máy mua vào tăng cao, từ 16.500 - 16.800 đồng/kg cho cá tra nuôi hầm loại 1, có nơi mua đến 17.000 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhât từ trước tới nay.

Tuy nhiên, do các doanh nghiệp chế biến đồng loạt nâng công suất nên đã dẫn đến tình trạng thiếu cá nguyên liệu trầm trọng. Điều này cũng đã gây khó khăn cho hoạt động chế biến của chính các doanh nghiệp đó.

Mặc dù các doanh nghiệp đã hạ cỡ cá thu mua xuống còn 0,8-0,9 con/kg và nhiều hộ bán cả cá chưa đến thời gian thu hoạch, nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu thu mua của các doanh nghiệp chế biến.