23:52 29/06/2009

Xuất khẩu vàng và lợi nhuận của SJC tăng vọt

Minh Đức

Kim ngạch xuất khẩu vàng và lợi nhuận của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng vọt, cao nhất từ trước tới nay

6 tháng đầu năm, SJC đã xuất khẩu 8,3 tấn vàng; kim ngạch đạt 247,2 triệu USD, bằng 324% so cùng kỳ, bằng 208% so với tổng kim ngạch xuất khẩu của cả năm 2008 (118,78 triệu USD).
6 tháng đầu năm, SJC đã xuất khẩu 8,3 tấn vàng; kim ngạch đạt 247,2 triệu USD, bằng 324% so cùng kỳ, bằng 208% so với tổng kim ngạch xuất khẩu của cả năm 2008 (118,78 triệu USD).
6 tháng đầu năm 2009, kim ngạch xuất khẩu vàng và lợi nhuận của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng vọt, cao nhất từ trước tới nay.

SJC cho biết, tính đến nay, theo quota xuất khẩu vàng nguyên liệu được Ngân hàng Nhà nước cấp, bên cạnh xuất khẩu nữ trang, công ty này đã xuất khẩu được tổng 8,3 tấn vàng; kim ngạch đạt 247,2 triệu USD, bằng 324% so cùng kỳ, bằng 208% so với tổng kim ngạch xuất khẩu của cả năm 2008 (118,78 triệu USD).

Hoạt động trên, nổi bật trong 3 tháng đầu năm với xuất khẩu vàng nguyên liệu, đã góp phần đưa kết quả lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2009 của SJC vượt xa kế hoạch cả năm.

Cụ thể, sau 6 tháng, doanh thu của SJC ước khoảng 12.834 tỷ đồng, bằng 51% so cùng kỳ và đạt 37% so kế hoạch năm; sản lượng vàng miếng đạt 387.200 lượng, bằng 23% so với cùng kỳ; sản lượng nữ trang tăng mạnh với 50.000 món, bằng 315% so với cùng kỳ.

Và với sự đột biến của hoạt động xuất khẩu, cùng với sự tăng mạnh của sản lượng nữa trang, lợi nhuận sau 6 tháng của SJC ước đạt 232,35 tỷ đồng, bằng 226% so cùng kỳ và đạt 184% so với kế hoạch cả năm, bằng 197% so với lợi nhuận thực hiện của cả năm 2008.

Ngoại trừ chỉ tiêu doanh thu và sản lượng vàng miếng thấp hơn so cùng kỳ, các chỉ tiêu kinh doanh còn lại của SJC như kim ngạch xuất khẩu, sản lượng nữ trang, lợi nhuận đều đạt mức cao nhất từ trước đến nay.