15:11 08/06/2010

Xuất nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp tăng mạnh

Anh Quân

Ngành nông nghiệp xuất siêu khoảng 1,8 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm

Giá cao su xuất khẩu bình quân 4 tháng đã tăng tới 94,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2.693 USD/tấn.
Giá cao su xuất khẩu bình quân 4 tháng đã tăng tới 94,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2.693 USD/tấn.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, kim ngạch xuất nhập khẩu sản phẩm nông, lâm, thủy sản và phân bón tăng mạnh trong 5 tháng qua, so với cùng kỳ lần lượt đạt 15,7% và 47,2%.

Tuy tốc độ tăng trưởng nhập khẩu cao hơn gấp gần 3 lần xuất khẩu, ngành nông nghiệp vẫn xuất siêu tới trên 1,8 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản được giá

Giá trị kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm và thủy sản tháng 5 ước đạt 1,61 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm lên 7,22 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, các mặt hàng nông sản đạt 3,9 tỷ USD, tăng 7%; thuỷ sản đạt 1,62 tỷ USD, tăng 17,3%; lâm sản đạt 1,12 tỷ USD, tăng 9,5%.

“Tính đến tháng 5, xuất khẩu hầu hết các mặt hàng nông lâm thuỷ sản đều thể hiện xu hướng tăng trưởng khá do giá cả của phần lớn các mặt hàng đều tăng so với năm 2009”, Bộ này cho biết.

Cụ thể, với mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất, gạo, ước tháng 5 xuất khẩu 730 nghìn tấn, kim ngạch đạt 390 triệu USD, đưa tổng lượng gạo xuất khẩu 5 tháng đầu năm ước đạt 2,9 triệu tấn, kim ngạch đạt 1,5 tỷ USD. So cùng kỳ năm trước, xuất khẩu gạo giảm 8% về lượng nhưng lại tăng 3,5% về giá trị.

Tuy nhiên, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn gần như thấp nhất so với những nước xuất khẩu gạo khác. Bình quân giá 4 tháng đạt 532USD/tấn, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2009 nhưng vẫn thấp hơn giá bình quân 3 tháng đầu năm (549USD/tấn), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết.

Đối với cao su, khối lượng xuất khẩu mặt hàng này tháng 5 ước đạt 35 nghìn tấn và thu về 94 triệu USD. Tổng khối lượng cao su xuất khẩu 5 tháng đầu năm ước đạt 191 nghìn tấn với trị giá 513 triệu USD, chỉ tăng 3,7% về lượng nhưng giá trị thu về gần gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2009.

Trong một diễn biến kéo dài, giá cao su tăng liên tục kể từ giữa năm 2009 đến nay do sự hồi phục của nền kinh tế toàn cầu trong khi nguồn cung mủ cao su thế giới giảm sút. Giá cao su xuất khẩu bình quân 4 tháng đã tăng tới 94,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2.693 USD/tấn.

Tương tự, giá điều xuất khẩu bình quân 4 tháng đạt 5.237 USD/tấn tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2009, đẩy kim ngạch mặt hàng này tăng khá trong 5 tháng đầu năm.

Thêm 15 nghìn tấn và 80 triệu USD kim ngạch trong tháng 5, tính chung 5 tháng đầu năm, tổng khối lượng điều xuất khẩu đạt 61 nghìn tấn với trị giá 319 triệu USD, tăng cả về lượng (4,4%) và kim ngạch (24,1%) so với cùng kỳ năm 2009.

Hạt tiêu xuất khẩu tháng 5 ước đạt 15 nghìn tấn, kim ngạch đạt 46 triệu USD đưa khối lượng tiêu xuất khẩu 5 tháng lên 59 nghìn tấn với giá trị kim ngạch xuất khẩu 181 triệu USD, tăng 10,8% về lượng và 45,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Với chè, ước xuất khẩu tháng 5 đạt 10 nghìn tấn, kim ngạch đạt 14 triệu USD. Tổng lượng chè xuất khẩu 5 tháng đầu năm ước đạt 45 nghìn tấn, kim ngạch đạt 62 triệu USD, tăng 11,3% về lượng và 22,2% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Giá chè xuất khẩu bình quân 4 tháng đạt 1.358 USD/tấn tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhưng riêng cà phê lại có diễn biến ngược chiều với các nông sản khác. Xuất khẩu  mặt hàng này tháng 5 ước đạt 120 nghìn tấn với trị giá 166 triệu USD. Như vậy, tổng lượng cà phê xuất khẩu 5 tháng đã đạt 584 nghìn tấn với giá trị kim ngạch 810 triệu USD, giảm 11,4% về lượng và 17,3% về kim ngạch.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá cà phê xuất khẩu vẫn đang tiếp tục giảm. Giá xuất khẩu bình quân 4 tháng đang ở mức 1.386 USD/tấn giảm tới 7,51% so với cùng kỳ năm 2009.

Với nhóm lâm sản và đồ gỗ, xuất khẩu tháng 5 các mặt hàng lâm sản chính và đồ gỗ ước đạt 300 triệu USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm ước đạt 1,12 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt trên 1 tỉ USD, tăng 9,1%; sản phẩm mây tre, cói thảm ước đạt 84 triệu USD, tăng 16,4% cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu thuỷ sản tháng 5 tiếp tục tăng, ước đạt 370 triệu USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản 5 tháng lên 1,62 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường xuất khẩu hàng đầu tăng trưởng ổn định: Nhật Bản tăng 17,8%, Hoa Kỳ 16,5%, Hàn Quốc 19,7%...

Nhập khẩu vật tư, phân bón tăng hơn 47%

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng giá trị nhập khẩu của các mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản và vật tư, nguyên liệu phục vụ nông, lâm, thuỷ sản tháng 5 ước đạt 1 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu nhóm hàng này lên 5,4 tỷ USD, tăng 47,2% so với cùng kỳ năm 2009.

Theo lý giải của bộ này, mức tăng mạnh bất thường của kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng này là do giá cả tăng cao. Riêng mặt hàng phân bón lại có sự suy giảm nghiêm trọng về kim ngạch do giá nhập khẩu và chi phí tăng, nhiều doanh nghiệp đã tạm ngưng nhập khẩu.

Cụ thể, lượng phân bón các loại nhập khẩu trong tháng 5 ước đạt 170 nghìn tấn, trong đó ure là 35 nghìn tấn, SA đạt 35 nghìn tấn, DAP nhập về 10 nghìn tấn, NPK là 10 nghìn tấn và các loại khác khoảng 80 ngàn tấn.

Tính đến hết tháng 5, lượng phân bón nhập khẩu ước khoảng 1,28 triệu tấn với trị giá nhập khẩu 401 triệu USD, chỉ bằng 2/3 khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Thuốc trừ sâu và nguyên liệu nhập khẩu tháng 5 ước đạt 45 triệu USD, đưa tổng nhập khẩu 5 tháng đầu năm ước đạt 229 triệu USD, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2009.

Nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 5 ước đạt 80 triệu USD giá trị kim ngạch, đưa tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này 5 tháng đầu năm lên hơn 381 triệu USD, tăng 33,5% so cùng kỳ năm trước.

Tương tự, nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu tháng 5 ước đạt 150 triệu USD kim ngạch. Tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong 5 tháng đầu năm ước đạt 918 triệu USD, tăng 57,9% so với cùng kỳ năm trước.

Với các loại nông sản nguyên liệu đầu vào sản xuất, nhập khẩu cao su tháng 5 ước đạt 30 nghìn tấn, kim ngạch 60 triệu USD. Trong 5 tháng đầu năm cả nước nhập khẩu 128 nghìn tấn với kim ngạch 252 triệu USD, so cùng kỳ năm trước tăng 30,4% về lượng và tới 85,9 % về giá trị.

Lượng lúa mì nhập khẩu tháng 5 ước khoảng 340 nghìn tấn với trị giá kim ngạch là 82 triệu USD. Tổng lượng nhập khẩu 5 tháng đạt 1,12 triệu tấn với trị giá 272 triệu USD, gấp hơn 2 lần cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Bông cũng là mặt hàng tăng trưởng cao cả về khối lượng và giá trị, ước nhập khẩu tháng 5 đạt 35 nghìn tấn với giá trị 60 triệu USD. Nhập khẩu 5 tháng đạt 159 ngàn tấn bông với 259 triệu USD kim ngạch, tăng 91,1% về khối lượng và tới 144,8% về giá trị.