10:20 26/07/2011

Xuất siêu nông nghiệp gần đạt 5 tỷ USD

Diệu Hương

Triển vọng xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản tiếp tục “sáng” trong tháng 7, với kim ngạch tăng thêm khoảng 2 tỷ USD

Cao su tiếp tục duy trì là mặt hàng xuất khẩu có giá tăng rất cao trong năm nay.
Cao su tiếp tục duy trì là mặt hàng xuất khẩu có giá tăng rất cao trong năm nay.
Triển vọng xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản tiếp tục “sáng” trong tháng 7, với kim ngạch tăng thêm khoảng 2 tỷ USD.

Cập nhật thêm con số này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong một báo cáo vừa công bố ngày hôm nay, 25/7, nhìn nhận rằng, dù khối lượng xuất khẩu của phần lớn các mặt hàng nông, lâm, thủy sản chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng do giá tăng nên giá trị xuất khẩu tăng trưởng khá cao.

Cụ thể, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm và thủy sản 7 tháng đầu năm 2011 đã lên đến 13,9 tỷ USD, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm 2010. Trong con số này, các mặt hàng nông sản chính ước đạt xấp xỉ 8,1 tỷ USD, tăng 44,6%; thuỷ sản ước đạt 3,1 tỷ USD, tăng 24,8%; lâm sản đạt 2,2 tỷ USD, tăng gần 13%.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất khẩu gạo trong tháng 7 đã tăng thêm 700 ngàn tấn đưa tổng lượng gạo xuất khẩu 7 tháng đầu năm ước đạt 4,7 triệu tấn, kim ngạch đạt 2,3 tỷ USD, tăng 9,7% về lượng và 10,8% về giá trị.

Ngoài thị trường Indonesia tăng trưởng mạnh, tiếp tục duy trì là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam từ đầu năm tới nay, các thị trường khác như Malaysia và Cuba cũng tăng lần lượt là 99,6% và 137,7% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Riêng Philippines, mặc dù lượng gạo xuất khẩu sang thị trường này chỉ gần bằng một nửa cùng kỳ năm ngoái nhưng đây vẫn là thị trường lớn thứ hai của Việt Nam. Để bù vào sự sụt giảm của thị trường này, các doanh nghiệp Việt Nam đã tăng cường xuất khẩu sang các thị trường mới như Senegal, Bangladesh và Bờ Biển Ngà.

Gạo là mặt hàng nông sản duy nhất có giá tăng thấp. Các mặt hàng nông sản như cà phê, cao su, hạt điều, hạt tiêu đều tăng mạnh về giá, giúp cải thiện rất nhiều về giá trị kim ngạch.

Xuất khẩu cà phê 7 tháng năm 2011 đã đạt khoảng 930 ngàn tấn, thu về 2 tỷ USD, tăng 24% về lượng và tới 92,6% về giá trị so với năm 2010. Giá cà phê xuất khẩu bình quân 6 tháng đang ở mức 2.196 USD/tấn, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng cao su xuất khẩu 7 tháng đầu năm đạt 349 ngàn tấn với trị giá 1,5 tỷ USD; tăng 6,6% về lượng và 68,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2010. Mặc dù nhu cầu tiêu thụ cao su của thế giới không tăng mạnh như năm 2010 nhưng khả năng vẫn duy trì được xu hướng tăng cho tới cuối năm 2011.

Xuất khẩu cao su tăng trưởng ở hầu hết các thị trường, giá cao su xuất khẩu bình quân 6 tháng đầu năm nay tăng khoảng 59,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4.368 USD/tấn. Cao su tiếp tục duy trì là mặt hàng xuất khẩu có giá tăng rất cao trong năm nay.

Tương tự là xuất khẩu hạt điều. Tổng lượng xuất khẩu sản phẩm này 7 tháng đầu năm ở mức 84 ngàn tấn với trị giá 656 triệu USD, mặc dù lượng giảm khá sâu 16,5% nhưng kim ngạch vẫn tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2010.

Xuất khẩu hạt tiêu 7 tháng ước đạt 85 ngàn tấn với giá trị kim ngạch xuất khẩu 465 triệu USD. Dù chỉ đạt xấp xỉ về lượng so với cùng kỳ năm trước nhưng do giá bình quân 6 tháng tăng 72,3% so với cùng kỳ, đạt 5.393 USD/tấn, nên kim ngạch mặt hàng này tăng tới 70,9%.

Nhóm hàng lâm sản và đồ gỗ cũng được cải thiện đáng kể về kim ngạch. Xuất khẩu nhóm này 7 tháng năm 2011 ước đạt 2,2 tỉ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý là xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt trên 2,1 tỷ USD, tăng 13,9%.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do nhu cầu của các thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản tăng khá trong 7 tháng đầu năm đã làm giá trị xuất khẩu nhóm mặt hàng này tăng trưởng mạnh.

Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản 7 tháng năm 2011 ước đạt 3,1 tỷ USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu sang các thị trường lớn tăng trưởng mạnh cả về khối lượng và giá trị, điển hình như Hoa Kỳ tăng 48,8%, Trung Quốc 60,5%, Canada 66,2% về giá trị.

Trong khi đó, cũng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tổng giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản và vật tư, nguyên liệu phục vụ nông, lâm, thuỷ sản 7 tháng đầu năm vào khoảng 9 tỷ USD, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2010.

Đáng chú ý là nhập khẩu phân bón tăng khá cao về giá. Cụ thể, lượng phân bón các loại nhập khẩu đến hết tháng 7 ước đạt 2,1 triệu tấn với trị giá nhập khẩu 846 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, nhập khẩu 7 tháng đầu năm nay tăng cả khối lượng và giá trị, lần lượt là 31,8% và 65,1%. Giá phân bón nhập khẩu tăng mạnh tới 24,8% so với cùng kỳ năm trước…

Với số liệu kể trên, các mặt hàng nông, lâm, thủy sản đã xuất siêu 4,9 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm nay.