09:34 03/01/2008

Xúc tiến thành lập Quỹ đầu tư tăng trưởng An Bình

Hoàng Lộc

Ngày 2/1, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư An Bình cho biết đang xúc tiến thành lập Quỹ đầu tư tăng trưởng An Bình

Ngày 2/1, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư An Bình cho biết đang xúc tiến thành lập Quỹ đầu tư tăng trưởng An Bình (ABF1) thuộc Tập đoàn An Bình.

ABF1 là quỹ thành viên dạng đóng, có số vốn dự kiến là 300 tỷ đồng, quỹ sẽ đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu của những ngành có tiềm năng tăng trưởng như bất động sản, khu đô thị mới, hạ tầng khu công nghiệp, xây dựng, giấy, nhiệt điện, thủy điện và sản xuất bao bì.

Hiện đang có nhiều tổ chức tài chính, ngân hàng, công ty chứng khoán quan tâm đến ABF1 và sẵn sàng góp vốn vào quỹ này.