15:40 22/05/2013

Ý tưởng xây dựng trụ sở “điên rồ” của Amazon

Thanh Hải

Hãng Amazon đang xây dựng trụ sở mới ở Seattle, loại bỏ những thiết kế khối lập phương và thay bằng 3 tòa nhà vòm