10:05 20/11/2008

Yahoo! công bố Chiến lược mở và Mạng phát triển phần mềm

Quỳnh Trang

Ngày 19/11 tại Hà Nội, Tập đoàn Yahoo! đã tổ chức công bố Chiến lược mở và giới thiệu Mạng phát triển phần mềm tại Việt Nam

Ngày 19/11 tại Hà Nội, Tập đoàn Yahoo! đã tổ chức công bố Chiến lược mở và giới thiệu Mạng phát triển phần mềm tại Việt Nam.

Yahoo! cho biết sẽ tập trung vào ba nội dung chính: Chiến lược mở (Yahoo! Open Strategy), Mạng phát triển phần mềm Yahoo! (Yahoo! Developer Network) và Xây dựng dịch vụ tìm kiếm của riêng người dùng (Yahoo! Search BOSS).

Chiến lược mở của Yahoo! được xây dựng dưới dạng một nền tảng mở cho phép bên thứ ba là các nhà xuất bản, các nhà phát triển hay các nhà quảng cáo xây dựng những ứng dụng mới, dựa trên nền tảng cơ sở hạ tầng máy tính của Yahoo!.

Với chiến lược mở này, đại diện Yahoo! hy vọng người sử dụng sẽ được tiếp cận với một Yahoo! gần gũi hơn, dễ dàng điều chỉnh hơn và thân thiện hơn.

Mạng phát triển phần mềm Yahoo! (http://developer.yahoo.com/) là nguồn thông tin trực tuyến trung tâm, giúp cho các nhà phát triển, các nhà phân phối phần mềm độc lập và các đối tác công nghiệp trực tuyến hiểu hơn về các cơ hội có thể được tận dụng từ nền tảng Yahoo! để xây dựng những ứng dụng của riêng mình.

Xây dựng dịch vụ tìm kiếm của riêng người dùng (Yahoo! Search BOSS) (http://open.yahoo.com/search/) là nền tảng về dịch vụ tìm kiếm web mở của Yahoo!. Mục đích của BOSS là thúc đẩy sáng tạo trong ngành công nghiệp tìm kiếm. Các nhà phát triển, các doanh nghiệp mới và các tập đoàn Internet có thể sử dụng BOSS để xây dựng và giới thiệu những sản phẩm tìm kiếm trên mạng trong đó sử dụng toàn bộ các chỉ mục tìm kiếm của Yahoo!.

Yahoo! hy vọng BOSS sẽ là một nền tảng để phát triển thế hệ kế tiếp của tìm kiếm sáng tạo, phục vụ cho hàng trăm triệu dân cư mạng khắp thế giới.