22:01 25/12/2019

Yêu cầu Apple, Google gỡ bỏ các trò chơi vi phạm pháp luật Việt Nam

Thủy Diệu

Tỷ lệ đáp ứng cam kết quy định của các doanh nghiệp nước ngoài có trò chơi phát hành xuyên biên giới vào thị trường Việt Nam mới chỉ đạt 30-50%

Đến hết tháng 11/2019, Google đã gỡ 108/111game trong đó có 104 game bài trên Google Play, Apple gỡ 13/17 game không phép theo yêu cầu của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.
Đến hết tháng 11/2019, Google đã gỡ 108/111game trong đó có 104 game bài trên Google Play, Apple gỡ 13/17 game không phép theo yêu cầu của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) đang rà soát, thống kê và yêu cầu Apple, Google gỡ bỏ các trò chơi vi phạm pháp luật Việt Nam đang phát hành bất hợp pháp qua ứng dụng App Store, Google Play Store.

Thông tin từ Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cho biết, trước đó, giữa tháng 7/2019, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã làm việc với đại diện 16 doanh nghiệp nước ngoài (Trung Quốc, Singgapore, Hàn Quốc) đang phát hành game xuyên biên giới không phép vào thị trường Việt Nam.

Cục cho biết, sau buổi làm việc trên, một số trò chơi phát hành không phép xuyên biên giới vào Việt Nam cũng đã được các doanh nghiệp chủ động gỡ bỏ khỏi kho ứng dụng và tiến hành hợp tác với doanh nghiệp Việt để phát hành hợp pháp tại Việt Nam.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, qua rà quét, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử nhận thấy tỷ lệ đáp ứng cam kết của các doanh nghiệp tham dự buổi làm việc mới chỉ đạt trung bình khoảng 30-50%. Hiện tại, một số trò chơi của các doanh nghiệp này vẫn được phát hành bất hợp pháp vào Việt Nam thông qua ứng dụng App Store và Google Play Store.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cho rằng hành vi này vi phạm các quy định pháp luật của Việt Nam về cung cấp trò chơi điện tử trên mạng và vi phạm chính nội dung các doanh nghiệp đã cam kết tại buổi làm việc ngày 16/7/2019.

Do đó, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử mới đây đã có văn bản số 2198 yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện việc gỡ bỏ các trò chơi đang được cung cấp tại thị trường Việt Nam; trường hợp nếu tiếp tục vi phạm, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ và khuyến cáo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ game trong nước, tạm ngừng hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài có hành vi vi phạm như nêu trên.

Trong trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ game trong nước vẫn tiếp tục hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài vi phạm, Bộ sẽ tạm thời dừng thẩm định cho đến khi các doanh nghiệp này tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Bên cạnh đó, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cũng đang tiếp tục tiến hành rà soát, thống kê và yêu cầu Apple và Google gỡ bỏ các trò chơi vi phạm pháp luật Việt Nam đang phát hành bất hợp pháp qua ứng dụng App Store, Google Play Store…

Theo số liệu cập nhật đến hết tháng 11/2019, Google đã gỡ 108/111game trong đó có 104 game bài trên Google Play, Apple gỡ 13/17 game không phép theo yêu cầu của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.