09:28 18/06/2008

Yêu cầu báo cáo cho vay bất động sản

Hoàng Vũ

Ngày 18/6 là hạn chót để các ngân hàng thương mại báo cáo tình hình cho vay đối với lĩnh vực bất động sản về Ngân hàng Nhà nước

Các ngân hàng đề xuất hướng giải quyết khó khăn trong cho vay lĩnh vực bất động sản để Ngân hàng Nhà nước xem xét.
Các ngân hàng đề xuất hướng giải quyết khó khăn trong cho vay lĩnh vực bất động sản để Ngân hàng Nhà nước xem xét.
Ngày 18/6 là hạn chót để các ngân hàng thương mại báo cáo tình hình cho vay đối với lĩnh vực bất động sản về Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 17/6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 5365/NHNN-CSTT yêu cầu các ngân hàng thương mại cung cấp một số thông tin về tình hình cho vay đối với lĩnh vực bất động sản và cho vay các nhu cầu vốn phục vụ đời sống.

Cụ thể, các ngân hàng thương mại phải cung cấp số liệu về dư nợ hiện tại ở hai lĩnh vực nói trên.

Các chỉ tiêu chính về tình hình cho vay đối với bất động sản cần báo cáo gồm: dư nợ cho vay, được phân theo thời hạn vay, nhu cầu vốn vay, địa bàn cho vay bất động sản, mức cho vay tối đa đối với một khách hàng, thời hạn cho vay tối đa; dư nợ xấu liên quan.

Các chỉ tiêu chính về tình hình cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ đời sống cần báo cáo gồm tổng dư nợ cho vay, được phân theo thời hạn vay và theo nhu cầu vốn cho vay; dư nợ xấu cho vay liên quan.

Cùng với báo cáo trên, các ngân hàng thương mại sẽ đánh giá hoạt động cho vay đối với lĩnh vực bất động sản và phục vụ nhu cầu đời sống, trong đó đề cập các khó khăn, vướng mắc và đề xuất với Ngân hàng Nhà nước giải pháp xử lý.

Báo cáo nói trên của các ngân hàng thương mại phải gửi về Ngân hàng Nhà nước chậm nhất vào ngày 18/6/2008.

Tính đến cuối tháng 4/2008, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực bất động sản ước khoảng 135.000 tỷ đồng, chiếm 10,8% tổng dư nợ của hệ thống ngân hàng.