14:41 17/07/2013

Yêu cầu báo cáo việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Hà Anh

Đến cuối tháng 5/2013, cả nước có 47 dự án nhà ở thương mại đăng ký chuyển đổi thành dự án nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.
Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.
Bộ Xây dựng vừa có công văn yêu cầu sở xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn.

Cụ thể, Bộ Xây dựng đề nghị sở xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, các dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp và dự án chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội trên địa bàn.

Văn bản, số liệu tổng hợp, báo cáo đề nghị gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 25/7/2013.

Trước đó, Bộ Xây dựng vừa công bố tính đến cuối tháng 5/2013, cả nước có 47 dự án nhà ở thương mại đăng ký chuyển đổi thành dự án nhà ở xã hội, trong đó Hà Nội có 21 dự án, Tp.HCM có 23 dự án, Đồng Nai có 2 dự án và Bà Rịa - Vũng Tàu có 1 dự án.