14:39 25/03/2016

Yêu cầu bảo mật thông tin cho người dùng điện thoại

Thủy Diệu

bBn hành chỉ thị về việc tăng cường bảo vệ bí mật thông tin cá nhân người sử dụng dịch vụ

<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Tình trạng mua bán, lưu thông SIM thuê bao di động sai quy định vẫn tiếp tục diễn ra phổ biến.</span>
<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Tình trạng mua bán, lưu thông SIM thuê bao di động sai quy định vẫn tiếp tục diễn ra phổ biến.</span>
Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết thời gian gần đây, việc mua bán thông tin cá nhân trong đó có số thuê bao của người sử dụng dịch vụ viễn thông đang diễn ra công khai trên mạng. Đồng thời, việc mua bán, lưu thông SIM thuê bao di động sai quy định vẫn tiếp tục diễn ra phổ biến.

Trước thực trạng trên, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son vừa đã ký ban hành Chỉ thị số 11 về việc tăng cường bảo vệ bí mật thông tin cá nhân người sử dụng dịch vụ và ngăn chặn việc mua bán, lưu thông SIM di động trái quy định. 

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, những tồn tại, hạn chế trên một phần do các tổ chức, trong đó có các doanh nghiệp viễn thông, chưa tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin riêng của khách hàng, một phần do sự thiếu ý thức trong việc tự bảo mật thông tin cá nhân và trách nhiệm đăng ký chính xác thông tin thuê bao của người sử dụng dịch vụ viễn thông.

Việc vi phạm các quy định này đang gây bức xúc ngày càng tăng trong xã hội, và gây khó khăn cho công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Vì thế, nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ, ngăn chặn việc mua bán, lưu thông SIM thuê bao di động sai quy định, qua đó góp phần tiếp tục hạn chế việc phát tán tin nhắn rác, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các sở Thông tin và Truyền thông tăng cường phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an để kiểm tra, xác minh, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

Cụ thể, đối với các nhà mạng phải phổ biến và giám sát các đại lý bán SIM, điểm đăng ký thông tin thuê bao nghiêm túc chấp hành quy định bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ viễn thông; không mua bán, lưu thông SIM đã được kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước khi chưa đăng ký thông tin thuê bao. Ngoài ra, bổ sung quy định xử phạt và xử lý nghiêm khắc đơn vị vi phạm.

Nhà mạng phải rà soát, hoàn thiện các quy trình bảo vệ thông tin và ngăn ngừa việc truy cập, sử dụng, tiết lộ, sửa đổi và phá hoại trái phép cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ viễn thông. Doanh nghiệp phải quy định rõ trách nhiệm của các cá nhân thuộc đơn vị mình trong từng công đoạn quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu thuê bao…

Cục An toàn thông tin phải chủ trì thiết lập đường dây nóng, hộp thư điện tử, kênh tiếp nhận thông tin trực tuyến trên website… tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân liên quan đến bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng.

Cục này cũng được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ do doanh nghiệp quản lý; rà soát lỗ hổng bảo mật của cơ sở dữ liệu về thông tin cá nhân do doanh nghiệp quản lý; kiểm tra tổ chức, cá nhân liên quan đến thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ.

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ phối hợp các đơn vị liên quan để nghiên cứu đề xuất, sửa đổi bổ sung Nghị định 174/2013/NĐ-CP theo hướng tăng chế tài xử phạt để nâng cao tính răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm về thông tin cá nhân cũng như mua bán, lưu thông SIM được kích hoạt sẵn. 

Bộ trưởng yêu cầu Thanh tra Bộ kiểm tra, xác minh, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm và công khai kết quả trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng yêu cầu Cục Viễn thông nghiên cứu, đề xuất các quy định quản lý giá cước và khuyến mại trong hoạt động cung cấp dịch vụ của nhà mạng theo hướng ưu tiên các tổ chức, cá nhân đăng ký thông tin thuê bao đầy đủ, chính xác.

Các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, nhà mạng phải tăng cường truyền thông tới người sử dụng thận trọng trong việc cung cấp thông tin cá nhân, trong đó bao gồm số thuê bao cho tổ chức, cá nhân khác; không thu thập, sử dụng, phát tán và kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân.