10:40 18/02/2009

Yêu cầu các ngân hàng báo cáo tình hình huy động và cho vay

Hoàng Đạt

Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo kế hoạch tăng trưởng vốn huy động và tín dụng

Trong tháng 1/2009, huy động vốn VND của hệ thống ngân hàng đã sụt giảm, vốn đầu tư cho nền kinh tế chỉ tăng nhẹ - Ảnh: Việt Tuấn.
Trong tháng 1/2009, huy động vốn VND của hệ thống ngân hàng đã sụt giảm, vốn đầu tư cho nền kinh tế chỉ tăng nhẹ - Ảnh: Việt Tuấn.
Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo kế hoạch tăng trưởng vốn huy động và tín dụng.

Ngày 18/2, Ngân hàng Nhà nước có Công văn số 1040/NHNN-CSTT đề nghị các tổ chức tín dụng cung cấp thông tin về kế hoạch tăng truởng nguồn vốn huy động và tín dụng đối với nền kinh tế năm 2009, để có thông tin phục vụ việc xây dựng các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ - tín dụng.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng cung cấp thông tin về số dư và phần trăm tăng so với 31/12/2008 của chỉ tiêu tín dụng đối với nền kinh tế và chỉ tiêu huy động vốn.

Trong đó số liệu chỉ tiêu tín dụng đối với nền kinh tế được báo cáo theo loại tiền, theo thời hạn và chi tiết một số ngành, lĩnh vực như sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp; ngành thuỷ sản; ngành công nghiệp; ngành xây dựng; doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư, kinh doanh chứng khoán; đầu tư, kinh doanh bất động sản; tiêu dùng và ngành khác.

Số liệu chỉ tiêu huy động vốn được báo cáo theo loại tiền, theo thời hạn và cơ cấu tiền gửi.

Báo cáo của các tổ chức tín dụng cần được gửi cho Ngân hàng Nhà nước trước ngày 4/3/2009.

Trong tháng 1/2009, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, huy động vốn VND của hệ thống đã sụt giảm. Tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 1/2009 ước chỉ tăng 0,18% so với tháng 12/2008; trong đó, số dư tiền gửi VND đã giảm 0,47%, số dư tiền gửi ngoại tệ tăng 2,3%.

Cũng trong tháng 1/2009, vốn đầu tư cho nền kinh tế ước chỉ tăng 0,52% so với tháng 12/2008; trong đó, đầu tư bằng VND ước tăng 0,17% và đầu tư bằng ngoại tệ ước tăng 1,91%.