10:03 02/07/2008

Yêu cầu cách chức Giám đốc VIB Bank - Chi nhánh Sài Gòn

P.V

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu VIBank cách chức Giám đốc VIB Bank - Chi nhánh Tp.HCM do vi phạm cơ chế lãi suất

Ngày 1/7, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản gửi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB Bank), yêu cầu xử lý những sai phạm của chi nhánh ngân hàng này tại Tp.HCM.

Cụ thể, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Tp.HCM, VIB Bank - Chi nhánh Sài Gòn đã vi phạm cơ chế điều hành lãi suất cơ bản và chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại văn bản số 5158/NHNN-CSTT ngày 10/6/2008 và văn bản số 5455/NHNN-VP ngày 19/6/2008, trong việc cho vay đối với Công ty Vận tải biển Sài Gòn.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc VIB Bank cách chức Giám đốc VIB Bank - Chi nhánh Sài Gòn do đã vi phạm cơ chế điều hành lãi suất cơ bản và chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại hai văn bản nêu trên.

Cũng theo văn bản nói trên, VIB Bank cần tiến hành rà soát, kiểm tra và làm rõ mức độ sai phạm của những cán bộ có liên quan để có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc, đồng thời báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về kết quả thực hiện trước ngày 4/7/2008.