08:34 06/03/2012

Yêu cầu chấn chỉnh quảng cáo dịch vụ nhắn tin trên truyền hình

Thủy Diệu

Nhiều kênh truyền hình quảng cáo nhắn tin đến đầu số nhưng không thực hiện nghiêm túc việc đưa thông tin về giá, cước

Kênh VCTV4 quảng cáo nhắn tin đến đầu số 6764 không thực hiện nghiêm túc việc đưa thông tin về giá.
Kênh VCTV4 quảng cáo nhắn tin đến đầu số 6764 không thực hiện nghiêm túc việc đưa thông tin về giá.
Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tiếp tục có công văn yêu cầu các đài phát thanh - truyền hình Trung ương và địa phương báo cáo việc niêm yết giá, cung cấp thông tin giá, cước khi quảng cáo dịch vụ nội dung qua tin nhắn.  

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chỉ thị số 04 yêu cầu các đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương khi quảng cáo dịch vụ nội dung qua tin nhắn, dịch vụ nhắn tin trúng thưởng hoặc các chương trình bình chọn, quyên góp, ủng hộ phải niêm yết, cung cấp đầy đủ, rõ ràng thông tin về giá, cước.

Tuy nhiên, theo thanh tra của Bộ, một số đài truyền hình vẫn không thực hiện nghiêm túc việc đưa thông tin về giá, cước như kênh VCTV4 quảng cáo nhắn tin đến đầu số 6764, kênh VCTV6 quảng cáo nhắn tin đến đầu số 8733, 8798, kênh HN1 quảng cáo nhắn tin đến đầu số 6754.

Ngoài ra, một số kênh có thông tin về giá, cước nhưng chữ quá nhỏ, bị trôi chạy hoặc màu chữ trùng với màu nền gây khó khăn cho người xem.

Chính vì vậy, thanh tra Bộ đã yêu cầu Đài truyền hình Việt Nam, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội rà soát, chỉ đạo các kênh VCTV4, VCTV6, HN1 chấm dứt tình trạng nêu trên.

Theo đó, các nhà đài phải tuân thủ thực hiện niêm yết, cung cấp thông tin về giá, cước khi phối hợp với các doanh nghiệp để quảng cáo dịch vụ nhắn tin đến các đầu số (dịch vụ nội dung qua tin nhắn, dịch vụ nhắn tin trúng thưởng hoặc các chương trình bình chọn, quyên góp, ủng hộ).

Thứ hai, các chương trình nhắn tin trúng thưởng hiện đang hợp tác với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn, bao gồm các thông tin (Tên doanh nghiệp đang hợp tác, đầu số nhắn tin, tên chương trình, cơ cấu giải thưởng, kịch bản và cơ chế điều kiện trúng thưởng).

Thứ ba, việc cung cấp các thông tin về điều kiện cấu hình, chủng loại máy điện thoại cần thiết mới có thể sử dụng được dịch vụ khi quảng cáo dịch vụ nội dung qua tin nhắn.

Và thứ tư là, tuyên truyền để người dân cảnh giác, không nhắn tin phản hồi hoặc làm theo hướng dẫn đối với các tin nhắn rác không rõ nguồn gốc, có nội dung quảng cáo cho cờ bạc lô đề, mời chào, lừa đảo hoặc mạo danh các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.  

Thanh tra Bộ yêu cầu các đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04 và báo cáo việc thực hiện theo các nội dung nêu trên trước ngày 22/3/2012.