12:16 17/10/2009

Yêu cầu địa phương báo cáo về thị trường bất động sản

Bảo Anh

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các địa phương báo cáo về công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản trong năm 2009

Báo cáo phải được gửi về Bộ trước ngày 30/10/2009.
Báo cáo phải được gửi về Bộ trước ngày 30/10/2009.
Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các địa phương báo cáo về công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản trong năm 2009.

Theo đó, chậm nhất đến ngày 30/10 tới, tất cả các sở xây dựng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải báo về Bộ Xây dựng: kết quả triển khai thực hiện các chính sách về quản lý nhà ở, nhà công sở, thị trường bất động sản và công tác phát triển nhà ở khu vực đô thị, nông thôn năm 2009.

Đặc biệt, Bộ yêu cầu các sở xây dựng địa phương phải tổng hợp được số liệu tình hình phát triển nhà ở năm 2009 và kế hoạch thực hiện năm 2010; nêu ra các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất.

Ngoài ra, báo cáo cũng phải cung cấp về Bộ: số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang hoạt động; số lượng dự án bất động sản đã và đang triển khai trên địa bàn; tổng diện tích đất giao cho các dự án bất động sản; tình hình giao dịch, giá cả trên địa bàn và tình hình triển khai các dự án bất động sản, tổng diện nhà ở thương mại đã hoàn thành; tổng thu ngân sách về đất và bất động sản tại các địa phương trên cả nước.