06:13 18/07/2015

Yêu cầu giải thích lãi suất thẻ tín dụng quá cao

Kim Thu

Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ giải thích “để tránh những thắc mắc không đáng có”

Nhiều ngân hàng thương mại áp lãi suất qua thẻ tín dụng phổ biến trên 25%/năm, nhiều trường hợp lên tới trên 30%/năm.
Nhiều ngân hàng thương mại áp lãi suất qua thẻ tín dụng phổ biến trên 25%/năm, nhiều trường hợp lên tới trên 30%/năm.
Trước những phản ánh gần đây về việc các ngân hàng thương mại thu nhiều loại phí thẻ ghi nợ nội địa và lãi suất thẻ tín dụng quốc tế quá cao, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản xử lý liên quan.

Cụ thể, cổng thông tin Ngân hàng Nhà nước cho biết: “Để tránh những thắc mắc không đáng có trong dư luận về vấn đề phí và lãi suất nêu trên, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn số 5401/NHNN-TT ngày 16/7/2015 yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ thực hiện một số nội dung cơ bản”.

Đó là khẩn trương rà soát lại các loại phí, mức phí đang áp dụng đối với thẻ ghi nợ tại đơn vị, bảo đảm việc thu phí tuân thủ theo đúng quy định tại Thông tư số 35/TT-NHNN ngày 28/12/2012.

Các tổ chức phát hành thẻ chỉ được thu theo loại phí, mức phí được quy định tại biểu phí dịch vụ thẻ của tổ chức mình, mức thu phí phải nằm trong biểu khung mức phí quy định tại Thông tư số 35/2012/TT-NHNN; niêm yết công khai biểu phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa theo đúng quy định pháp luật về thu phí dịch vụ thanh toán; chủ động giải thích, công khai minh bạch các loại phí, mức phí khi ký kết hợp đồng mở thẻ với khách hàng hoặc khi có thay đổi các loại phí, mức phí trong quá trình cung cấp dịch vụ; kịp thời thông báo thông tin cập nhật về biểu phí, mức phí dịch vụ thẻ ghi nợ đến khách hàng.

Các tổ chức phát hành thẻ thực hiện niêm yết công khai lãi suất thực tế cho vay qua thẻ tín dụng theo quy định khi khách hàng mở thẻ và trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ chủ động nắm bắt thông tin trên thị trường, tiếp thu những phản ánh xác đáng, khách quan; giải thích và phản hồi trước khách hàng hoặc công chúng về những thắc mắc liên quan đến mức phí và loại phí thẻ ghi nợ nội địa, mức phí và lãi suất qua thẻ tín dụng.

Đầu tuần này, dư luận chú ý sự kiện UBND thành phố Đà Nẵng có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước, đề nghị sớm có biện pháp chỉ đạo thống nhất quản lý việc thu phí, lãi suất tín dụng.

Văn bản của UBND thành phố Đà Nẵng thống kê một loạt ngân hàng thương mại áp lãi suất qua thẻ tín dụng phổ biến trên 25%/năm, nhiều trường hợp lên tới trên 30%/năm.

Đáng chú ý, những mức lãi suất trên đã được nhiều ngân hàng áp dụng trong những năm gần đây, nhưng đến nay mới có đề nghị cụ thể gửi đến Ngân hàng Nhà nước như trên.

Hướng xử lý của Ngân hàng Nhà nước, theo thông tin vừa công bố, dừng lại ở yêu cầu minh bạch, tiếp thu và lý giải cho khách hàng, mà chưa có ý kiến cụ thể về các mức lãi suất “khủng” hiện các ngân hàng đang áp dụng.