17:31 17/10/2011

Yêu cầu kiểm tra đầu tư ngoài ngành của EVN

P.V

Thủ tướng yêu cầu đánh giá việc đầu tư vào chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm và đầu tư vào EVN Telecom của EVN

Nguồn tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra việc thực hiện phương án giá điện và đánh giá việc đầu tư vào các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm và đầu tư vào Công ty Thông tin viễn thông Điện lực (EVN Telecom) của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Đồng thời, xét đề nghị của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và EVN về việc xử lý kết quả thanh tra tài chính tại doanh nghiệp này, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn yêu cầu Bộ Công Thương ban hành và công bố công khai khung giá mua bán điện áp dụng cho từng loại hình phát điện (thủy điện, nhiệt điện); kiểm tra thực hiện giá bán điện theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng phải rút kinh nghiệm trong việc chưa bám sát ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 50/TB-VPCP ngày 12/2/2010; chỉ đạo EVN kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến những vi phạm phát hiện qua thanh tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Cho ý kiến về việc xử lý lỗ chênh lệch tỷ giá và việc nộp phí môi trường rừng năm 2009, 2010 của EVN, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng tại các công văn số 722/VPCP-KTTH ngày 6/7/2011 và 4894/VPCP-KTN ngày 20/7/2011.

Về việc hạch toán giảm giá trị tài sản cố định đối với phần nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện di dân, tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang, EVN phải thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Với vấn đề khác liên quan đến công tác quản lý tài chính và đề án giá điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu EVN thực hiện theo kiến nghị của Bộ Tài chính tại báo cáo kết quả thanh tra tài chính.