07:49 05/10/2018

Yêu cầu làm rõ nghịch lý hệ thống cảng biển

Bảo Anh

Tổ chức Tư vấn hàng hải Alphanliner đánh giá Việt Nam quy hoạch hệ thống cảng container khá yếu kém, chính sách cho cảng biển không tốt

Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, tính đến tháng 12/2017, tổng số bến cảng của hệ thống cảng biển là 251 bến với khoảng 88 km chiều dài cầu cảng, tổng công suất thiết kế khoảng 543,7 triệu tấn hàng/năm.
Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, tính đến tháng 12/2017, tổng số bến cảng của hệ thống cảng biển là 251 bến với khoảng 88 km chiều dài cầu cảng, tổng công suất thiết kế khoảng 543,7 triệu tấn hàng/năm.

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tổ chức kiểm tra, xử lý phản ánh của báo chí liên quan đến công tác quy hoạch phát triển cảng biển.

Văn phòng Chính phủ cho biết, vừa qua báo chí có thông tin phản ánh liên quan đến công tác quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển, cụ thể là Tổ chức Tư vấn hàng hải Alphanliner đánh giá Việt Nam quy hoạch hệ thống cảng container khá yếu kém, chính sách cho cảng biển không tốt.

Tại nhóm cảng số 5, Việt Nam đang có 11 cảng container ở Thành phố Hồ Chí Minh và 8 bến cảng ở Cái Mép-Thị Vải, có tình trạng vừa thừa công suất khai thác, vừa phát triển manh mún.

Công tác quy hoạch cảng ở miền Bắc cũng đi vào tình trạng tương tự với 14 bến cảng ở Hải Phòng, 2 bến cảng ở Cái Lân, chưa tính đến các bến ở Lạch Huyện.

Trước thông tin trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tổ chức kiểm tra, xử lý; trên cơ sở đó, đánh giá, xác định rõ nguyên nhân và rút kinh nghiệm để tổ chức lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng giao tại Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 9/8/2018, trình Thủ tướng theo quy định.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, tính đến tháng 12/2017, tổng số bến cảng của hệ thống cảng biển là 251 bến với khoảng 88 km chiều dài cầu cảng, tổng công suất thiết kế khoảng 543,7 triệu tấn hàng/năm.

So với những năm đầu tiên triển khai thực hiện quy hoạch, hệ thống cảng biển Việt Nam đã tăng lên 4,4 lần về chiều dài bến cảng - năm 2000 đạt khoảng 20.000 m, đến thời điểm báo cáo đạt 87.550 m.