12:01 05/03/2010

Yêu cầu ngân hàng báo cáo tình hình cho vay, khuyến mại

Thùy Duyên

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các chi nhánh tỉnh, thành phố kiểm tra và báo cáo tình hình khuyến mại và thu phí cho vay VND

Hiện hầu hết các ngân hàng thương mại đều có các chương trình khuyến mại tiền gửi.
Hiện hầu hết các ngân hàng thương mại đều có các chương trình khuyến mại tiền gửi.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có Công văn số 1641/NHNN-CSTT yêu cầu các chi nhánh tỉnh, thành phố kiểm tra và báo cáo tình hình khuyến mại tiền gửi và thu phí cho vay VND.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện nay có một số tổ chức tín dụng thực hiện khuyến mại tiền gửi và thu phí cho vay. Để nắm bắt tình hình và xử lý các vấn đề liên quan, Thống đốc yêu cầu các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra và gửi báo cáo về tình hình khuyến mại đối với các khoản tiền gửi VND và thu phí đối với các khoản cho vay VND của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Việc kiểm tra và báo cáo về khuyến mại tiền gửi VND được tiến hành theo các nội dung: các hình thức và mức khuyến mại (hiện vật, tiền mặt…); giá trị các hình thức và mức khuyến mại quy đổi tính trên khoản tiền gửi theo tỷ lệ %/năm; lãi suất tiền gửi thực tế, bao gồm lãi suất tiền gửi do tổ chức tín dụng công bố cộng giá trị khuyến mại (%/năm).

Việc kiểm tra và báo cáo về thu phí cho vay VND được tiền hành theo các nội dung: các loại phí, phương thức và thời điểm thu, mức phí; giá trị các khoản phí tính trên khoản vay theo tỷ lệ %/năm; lãi suất tiền vay thực tế bao gồm lãi suất cho vay theo hợp đồng tín dụng cộng giá trị các khoản phí (%/năm).

Báo cáo của các đầu mối trên phải gửi về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Chính sách tiền tệ) trước ngày 9/3/2010.

Cùng với yêu cầu trên, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục có văn bản số 1666/NHNN-CSTT yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố báo cáo lãi suất cho vay thỏa thuận trên địa bàn.

Các chỉ tiêu chính của báo cáo được lập bao gồm tình hình cho vay trung và dài hạn; cho vay ngắn, trung và dài hạn đối với nhu cầu vốn để phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng; tỷ trọng dư nợ cho vay bằng VND theo lãi suất thỏa thuận so với tổng dư nợ cho vay bằng VND; tỷ trọng dư nợ cho vay bằng VND đối với các nhu cầu vốn để phục vụ đời sống; tỷ lệ nợ xấu của cho vay bằng VND theo lãi suất thỏa thuận; tỷ lệ nợ xấu của cho vay bằng VND đối với các nhu cầu vốn để phục vụ đời sống…

Ngoài việc thể hiện theo tổng số, dư nợ cho vay của các chỉ tiêu trên được lập theo nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, nhóm ngân hàng nước ngoài, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, các tổ chức tín dụng khác. Lãi suất của các chỉ tiêu cho vay theo lãi suất thỏa thuận được lập theo các mức: Mức phổ biến, mức thấp nhất và mức cao nhất.