16:00 04/03/2015

Yêu cầu Nokia báo cáo tiến độ thực hiện cam kết đầu tư

Anh Minh

Nokia Việt Nam được yêu cầu báo cáo việc thực hiện cam kết đầu tư để có cơ sở tính thuế

Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm và thuế suất 
thuế là 10% áp dụng trong 15 năm đầu tiên kể từ khi đi vào hoạt động. Ngoài ra Công ty được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 9 năm 
tiếp theo.
Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm và thuế suất thuế là 10% áp dụng trong 15 năm đầu tiên kể từ khi đi vào hoạt động. Ngoài ra Công ty được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 9 năm tiếp theo.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) mới đây đã có công văn đề nghị Công ty TNHH Nokia Việt Nam (tên mới là Công ty TNHH Microsoft Mobile Việt Nam) báo cáo việc thực hiện các cam kết để có căn cứ xem xét về ưu đãi đầu tư áp dụng cho công ty.

Theo văn bản này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được một báo cáo từ Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đề nghị một số bộ, ngành liên quan trong đó có Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc xử lý ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp liên quan đến xác định chi phí đầu vào và doanh thu đối với Công ty TNHH Nokia Việt Nam.

Theo quy định tại giấy chứng nhận đầu tư, Nokia Việt Nam chỉ được hưởng các ưu đãi khi thực hiện đúng các cam kết của mình đã được xác nhận tại giấy chứng nhận đầu tư. Do đó, để có căn cứ xem xét về ưu đãi đầu tư áp dụng cho công ty, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Nokia Việt Nam báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của mình về mô hình gia công xuất khẩu kèm theo báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hồi tháng 11/2011, để được chấp thuận là "doanh nghiệp chế xuất" và hưởng các ưu đãi thuế theo mô hình này, phía Nokia Việt Nam đã có văn bản cam kết thực hiện 9 điều khoản, bao gồm cam kết về chính sách chuyển giá, nội địa hóa, chuyển giao công nghệ, triển khai đúng tiến độ...

Trước đó, thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đã có các văn bản chấp thuận cho Nokia Việt Nam được hoạt động theo mô hình doanh nghiệp chế xuất, được công nhận từ khi mới vào hoạt động và là doanh nghiệp được ưu tiên khi thực hiện các thủ tục hải quan.

Các văn bản này cũng chấp thuận sản phẩm điện thoại di động do nhà máy Nokia sản xuất tại Việt Nam là sản phẩm công nghệ cao và được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức cao nhất. Cụ thể, Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm và thuế suất thuế là 10% áp dụng trong 15 năm đầu tiên kể từ khi đi vào hoạt động, ngoài ra Công ty được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 9 năm tiếp theo.