17:00 13/10/2016

Yêu cầu xử lý doanh nghiệp Nhà nước “lờ” công bố thông tin

Bảo Quyên

Hầu hết các tập đoàn, tổng công ty không công bố hoặc công bố không đầy đủ thông tin

Một số tập đoàn kinh tế lớn không chấp hành quy định về công bố thông tin định kỳ.<br>
Một số tập đoàn kinh tế lớn không chấp hành quy định về công bố thông tin định kỳ.<br>
Thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước.

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước nghiêm túc quán triệt và thực hiện công bố đầy đủ thông tin hoạt động theo quy định tại Nghị định số 81/2015 ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định của Nghị định 81/2015; báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh sách doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định, và đề xuất xử lý đối với các vi phạm về công bố thông tin.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước thực hiện Nghị định số 81/2015 và định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo Nghị định số 81/2015, doanh nghiệp Nhà nước phải định kỳ công bố các thông tin, gồm: chiến lược phát triển của doanh nghiệp; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm của doanh nghiệp; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp; báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất tính đến năm báo cáo; báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác (nếu có); báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm.

Ngoài ra, các doanh nghiệp Nhà nước cũng phải công bố báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp và Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.

Theo báo cáo mới đây của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Nghị định 81/2015 của Chính phủ, hầu hết các tập đoàn, tổng công ty không công bố hoặc công bố không đầy đủ thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh theo định kỳ quý/năm.

Đáng chú ý, trong số các doanh nghiệp không thực hiện công bố thông tin hoặc công bố không đầy đủ có các tập đoàn, tổng công ty lớn như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam), Tổng công ty Thuốc lá (Vinataba), Tổng công ty Giấy, Tổng công ty Cà phê (Vinacafe), Tổng công ty Lương thực Miền Bắc (Vinafood 1), Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Thiết bị y tế…

Một số doanh nghiệp viễn thông lớn như: Viettel, MobiFone, Vinaphone... cũng không thực hiện đầy đủ nghị định của Chính phủ.