01:11 27/01/2008

Yêu cầu xử lý sai phạm tại nhà máy ôtô VEAM Thanh Hóa

Thanh Vân

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo Bộ Công Thương xử lý những sai phạm tại dự án nhà máy ôtô VEAM Thanh Hóa

Một góc nhà máy ôtô VEAM Thanh Hóa.
Một góc nhà máy ôtô VEAM Thanh Hóa.
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo Bộ Công Thương xử lý những sai phạm tại dự án nhà máy ôtô VEAM Thanh Hóa.

Theo nội dung Công văn số 604/VPCP-V.I ngày 25/1, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương rút kinh nghiệm về thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng, lắp ráp xe ôtô tải nhẹ và ôtô thông dụng tại tỉnh Thanh Hóa do Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp (VEAM) thực hiện; tập trung chỉ đạo VEAM trong quá trình triển khai thực hiện nhằm phát huy hiệu quả của dự án.

Ngoài ra, Bộ Công Thương chỉ đạo VEAM thực hiện quyết toán dự án, trình cấp có thẩm quyền thẩm định công nghệ, đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định của Nhà nước đồng thời chỉ đạo việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân có sai phạm trong thực hiện dự án này.

Về sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp ôtô VEAM Thanh Hoá, theo kết quả thanh tra của Thanh tra Chính phủ tại cuộc họp báo thông báo ngày 26/12/2007, số vốn dự kiến ban đầu cho dự án là 350 tỷ đồng để xây dựng nhà máy với mục đích chuyển giao công nghệ sản xuất ôtô, tuy nhiên sau đó dự án này đã điều chỉnh lại là mua nguyên một nhà máy của Hàn Quốc, khiến cho tổng đầu tư lên tới trên 600 tỷ đồng.

Cụ thể việc thực hiện gói thầu đóng gói, toàn bộ máy móc, thiết bị máy móc ôtô Samsung mua tại Hàn Quốc, VEAM đã trả thay cho nhà thầu hơn 386 triệu đồng trong đó bao gồm cả tiền chi phí bốc xếp tại cảng nhưng khi thanh lý hợp đồng VEAM chưa giảm trừ.

Sai phạm thứ hai là việc thực hiện gói thầu tháo gỡ nhà xưởng, giám sát tháo gỡ tại Hàn Quốc và giám sát lắp đặt tại Việt Nam, VEAM và nhà thầu là Công ty Xây dựng và Cơ khí ký hai phụ lục hợp đồng giảm phần công việc giám sát tại Việt Nam, đồng thời giảm giá trị 13.000 USD nhưng lại chuyển số tiền này vào phần công việc thực hiện tại Hàn Quốc mà không phát sinh thêm công việc tại Hàn Quốc là không đúng với hồ sơ dự thầu, hợp đồng hai bên đã ký.

Về gói thầu 2.4, qua kiểm tra khối lượng dự thầu ở một số hạng mục lớn hơn khối lượng thi công là 282,4 triệu đồng, không phù hợp với Thông tư 02 của Bộ Xây dựng.

Tại đề nghị xử lý trách nhiệm, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan phải tổ chức kiểm điểm. Lãnh đạo Bộ Công nghiệp, nay là Bộ Công Thương, liên đới chịu trách nhiệm về việc trình chủ trương, trong đó xác định tổng mức đầu tư chưa chính xác và chưa thẩm định dự án.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị giao cho Bộ Công Thương thẩm định dự án, chỉ đạo VEAM thực hiện kiểm toán các gói thầu trước khi quyết toán dự án; phối hợp với Bộ Xây dựng xem xét, xác định định mức, đơn giá đặc thù của dự án, làm cơ sở để thực hiện việc thanh quyết toán các khoản chi phí; giao Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định về công nghệ, đánh giá tác động môi trường của dự án; giao cho Bộ Công Thương chỉ đạo VEAM xử lý các sai phạm về kinh tế.