10:55 26/02/2009

YSC trả cổ tức 12% bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 2/4, YSC sẽ trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 12% - 1 cổ phần được nhận 1.200 đồng

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu YSC kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu YSC kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 12/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 của Công ty cổ phần Hapaco Yên Sơn (YSC-HASTC).

Theo đó, ngày 2/4/2009, YSC sẽ trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 12%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.200 đồng.

Cũng theo thông báo của YSC, dự kiến vào đầu tháng 4/2009 công ty sẽ tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm 2009.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán đến làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Hapaco Yên Sơn - số 638 đường Điện Biên - thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu YSC vào các ngày 11/3, 12/3 và 13/3/2009.