15:17 31/10/2012

10 công ty sáng tạo nhất thế giới

Bảo Vy

Danh sách này không thể thiếu những cái tên như Apple hay Google

<br>
<br>