17:48 16/07/2013

10 doanh nghiệp Mỹ hảo tâm nhất

An Huy

Danh sách 10 doanh nghiệp Mỹ chi nhiều cho hoạt động từ thiện nhất trong năm 2012 do trang The Chronicle of Philanthropy thực hiện