13:59 03/07/2015

13 doanh nghiệp công bố trả cổ tức

Hà Anh

HOM, TPP, VKC, VHC, TLG, SD6, PLC, COM, VE3, PVC, UIC, HQC và IVS thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Diễn biến giá cổ phiếu HOM trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HOM trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
HOM, TPP, VKC, VHC, TLG, SD6, PLC, COM, VE3, PVC, UIC, HQC và IVS thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 3/8/2015, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (mã HOM-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 3/7/2015.

* Ngày 22/7/2015, Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (mã TPP-HNX) thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cp (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 3/7/2015.

* Ngày 15/7/2015, Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh (mã VKC-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 3/7/2015.

* Ngày 22/7/2015, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/7/2015.

* Ngày 20/7/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 7/7/2015.

* Ngày 24/7/2015, Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (mã SD6-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 7/7/2015.

* Ngày 22/7/2015, Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - Công ty Cổ phần (mã PLC-HNX) trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/7/2015.

* Ngày 23/7/2015, Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (mã COM-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3/2014: 5%/cổ phiếu (500 đồng/cổ phiếu) và tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1/2015: 10%/cổ phiếu (1.000 đồng/cổ phiếu). Tổng cộng tỷ lệ  hai đợt là: 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/7/2015.

* Ngày 31/7/2015, Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 (mã VE3-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/7/2015.

* Ngày 10/8/2015, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí-Công ty Cổ phần (mã PVC-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/7/2015.

* Ngày 27/7/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO (mã UIC-HOSE) chi trả cổ tức năm năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/7/2015.

* Ngày 11/11/2015, Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (mã HQC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 1,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 150 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/7/2015.

* Ngày 6/8/2015, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (mã IVS-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/7/2015.