21:49 23/04/2021

20 năm giải thưởng Rồng Vàng

Một làn sóng dịch chuyển đầu tư nước ngoài trên thế giới đang hình thành. Một cơ hội cho nhiều quốc gia tiếp nhận, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển.

Việc Hiệp định EVFTA và EVIPA dự kiến đi vào thực thi trong tháng 8/2020 đang là những yếu tố tạo nên sức hút để đón các dự án đầu tư chất lượng cao dịch chuyển vào Việt Nam. Để đón sóng dịch chuyển dòng vốn FDI, tại nhiều địa phương đã triển khai xây dựng những kế hoạch phát triển hạ tầng và chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn.

Với mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn hoạt động kết nối địa phương với các đối tác quốc tế, hiệp hội xúc tiến thương mại và các doanh nghiệp, Tạp chí Kinh tế Việt Nam có sáng kiến tổ chức Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm tròn 20 năm tổ chức Chương trình Giải thưởng Rồng Vàng (Golden Dragon Awards).

Năm 2021, chương trình sẽ vinh danh Top 50 Doanh Nghiệp FDI tiêu biểu.