15:08 24/05/2018

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới

Ngọc Trang

Tổng giá trị của các thương hiệu nằm trong top 5 là 586 tỷ USD, tăng 20% so với năm ngoái

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách thương hiệu giá trị nhất thế giới. Trong đó, tổng giá trị thương hiệu của top 5 là 586 tỷ USD, tăng 20% so với năm ngoái.

Forbes đánh giá giá trị của các thương hiệu dựa trên lợi nhuận trước thuế trung bình 3 năm và chia cho một tỷ lệ dựa trên vai trò của thương hiệu trong từng ngành công nghiệp (ví dụ cao đối với ngành đồ uống, hàng xa xỉ; thấp với dầu mỏ, hàng không). Các thương hiệu này phải có mặt tại Mỹ (một số thương hiệu lớn như Alibaba và Tencent bị loại ra). 

1. Apple

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới - Ảnh 1.

Giá trị thương hiệu: 182,8 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: 8%)

2. Google

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới - Ảnh 2.

Giá trị thương hiệu: 132,1 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: 30%)

3. Microsoft

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới - Ảnh 3.

Giá trị thương hiệu: 104,9 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: 21%)

4. Facebook

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới - Ảnh 4.

Giá trị thương hiệu: 94,8 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: 29%)

5. Amazon

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới - Ảnh 5.

Giá trị thương hiệu: 70,9 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: 31%)

6. Coca-Cola

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới - Ảnh 6.

Giá trị thương hiệu: 57,3 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: 2%)

7. Samsung

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới - Ảnh 7.

Giá trị thương hiệu: 47,6 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: 25%)

8. Disney

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới - Ảnh 8.

Giá trị thương hiệu: 47,5 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: 8%)

9. Toyota

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới - Ảnh 9.

Giá trị thương hiệu: 44,7 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: 9%)

10. AT&T

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới - Ảnh 10.

Giá trị thương hiệu: 41,9 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái:14%)

11. McDonald's

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới - Ảnh 11.

Giá trị thương hiệu: 41,4 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: 38%)

12. General Electric

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới - Ảnh 12.

Giá trị thương hiệu: 37,2 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: -2%)

13. Mercedes-Benz

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới - Ảnh 13.

Giá trị thương hiệu: 34,4 tỷ USD

14. Intel

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới - Ảnh 14.

Giá trị thương hiệu: 34,1 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: 9%)

15. Louis Vuitton

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới - Ảnh 15.

Giá trị thương hiệu: 33,6 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: 17%)

16. Cisco

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới - Ảnh 16.

Giá trị thương hiệu: 32,4 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: 5%)

17. IBM

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới - Ảnh 17.

Giá trị thương hiệu: 32,1 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: -4%)

18. Nike

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới - Ảnh 18.

Giá trị thương hiệu: 32 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: 8%)

19. Verizon

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới - Ảnh 19.

Giá trị thương hiệu: 31,4 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: 9%)

20. BMW

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới - Ảnh 20.

Giá trị thương hiệu: 31,4 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: 9%)